اعلانات سایت

بهار فرصتی برای شکوفایی

by Ad Min -

بیش دبستان و دبستان هوشمند بهار        


موسس: خانم سالاری، مؤلف كتب آموزشی، سرگروه و مدرس دروس استان، راهبر آموزشی و داور جشنواره
 09111781336

01732549758        

آدرس اینستاگرام:     _bahar_school

گرگان، عدالت ٤٢ لادن ۶

سركارخانم موسوي معاون آموزشي و مشاور

by هانا موسوی -

سركارخانم موسوي معاون آموزشي و مشاورسركارخانم موسوي معاون آموزشي و مشاور

سركار خانم عزيزي معاونت پرورشي و معلم قرآن

by هانا موسوی -

سركار خانم عزيزي معاونت پرورشي و معلم قرآنسركار خانم عزيزي معاونت پرورشي و معلم قرآن

سركار خانم مهماندويي آموزگار پيش دبستان

by هانا موسوی -

سركار خانم مهماندويي آموزگار پيش دبستانسركار خانم مهماندويي آموزگار پيش دبستان

سركار خانم سيدعليان آموزگار پايه پنجم

by هانا موسوی -

سركار خانم سيدعليان آموزگار پايه پنجمسركار خانم سيدعليان آموزگار پايه پنجم

Older topics...