جشن يلدا دبستان بهار

جشن يلدا دبستان بهار

از هانا موسوی در
Number of replies: 0

عمرتون صد شب يلدا🤍💜 

دلتون قدر يه دنيا🌎

توي اين شب هاي سرما🥶

يادتون هميشه با ما🎂 

دل خوش باشه نصيبت😇🥰 

غم بمونه واسه فرداش🥳

جشن بزرگ يلداي پيش دبستان و دبستان غيردولتي بهار🥳🤩

در جشن يلداي امروز مدرسه كادر مدرسه مامان بابا ها و دختراي قشنگمون كلي در كنار هم خوش گذروندن😍و به رسم يادگاري هرسال جايزه هاي زيبايي از طرف مدرسه تقديمشون شد🥳جشن يلدا و پيش دبستاني ها