معرفی مشاور و معاون آموزشی دبستان بهار

معرفی مشاور و معاون آموزشی دبستان بهار

از هانا موسوی در
Number of replies: 0

من هانا موسوی مشاور و معاون آموزشی دبستان بهار هستم و از سال ۱۳۹۷ مشغول به کار شده‌ام. دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات  هستم.